Actualitat

Pressupost General 2016

Articles relacionats

Documents relacionats

  • Título

   Avanç de la liquidació de 2015

  • Nom. Archivo:

   11.-_avance_liquidcion_ppto_2015.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   4593847b

  Avanç de la liquidació de 2015
  • Título

   Liquidació de 2014

  • Nom. Archivo:

   12.-liquidacion_2014.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   1435759b

  Liquidació de 2014
  • Título

   Memòria d' Alcaldia

  • Nom. Archivo:

   1.-_memoria_de_la_alcaldia_ppto_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   177670b

  Memòria d' Alcaldia
  • Título

   Annexos Societat Municipal:Programes anuals d'actuació, inversió i finançament

  • Nom. Archivo:

   13.-_anexo_programas_anuales_de_actuacion_inversion_y_financiacion_de_la_sam.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   825800b

  Annexos Societat Municipal:Programes anuals d'actuació, inversió i finançament
  • Título

   Annex de Personal

  • Nom. Archivo:

   16.-_anexo_de_personal.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   287355b

  Annex de Personal
  • Título

   Annex d'inversions a realitzar en l'exercici

  • Nom. Archivo:

   15.-_anexo_de_inversiones.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   98078b

  Annex d'inversions a realitzar en l'exercici
  • Título

   Pressupost consolidat

  • Nom. Archivo:

   14.-anexo_estado_de_consolidacion.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   9129b

  Pressupost consolidat
  • Título

   Informe econòmic financer

  • Nom. Archivo:

   2.-_informe_economico-financiero_ppto_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   169983b

  Informe econòmic financer
  • Título

   Informe d'Intervenció

  • Nom. Archivo:

   3.-_informe_de_intervencion_ppto_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   116028b

  Informe d'Intervenció
  • Título

   Annex LOEPSF

  • Nom. Archivo:

   4.-_anexo_cumplimiento_loepsf_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   21120b

  Annex LOEPSF
  • Título

   Expedient del pressupost

  • Nom. Archivo:

   18.-_expte._aprobacion_presupuesto_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   1069969b

  Expedient del pressupost
  • Título

   Estats del pressupost de despeses

  • Nom. Archivo:

   7.-_presupuesto_de_gastos.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   576048b

  Estats del pressupost de despeses
  • Título

   Bases d'execució

  • Nom. Archivo:

   5.-_bases_de_ejecucion_presupuesto_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   291874b

  Bases d'execució
  • Título

   Estat del deute

  • Nom. Archivo:

   9.-_anexo_estado_de_la_deuda.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   49390b

  Estat del deute
  • Título

   Estats del pressupost d'ingressos

  • Nom. Archivo:

   8.-_presupuesto_de_ingresos.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   82707b

  Estats del pressupost d'ingressos
  • Título

   Resum per capítols

  • Nom. Archivo:

   6.-resumen_capitulos_ppto_2016.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   4153b

  Resum per capítols
  • Título

   Plans d'inversions i programes de finançament

  • Nom. Archivo:

   10.-anexo_de_planes_de_inversiones_y_programas_de_financiacion.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   10162b

  Plans d'inversions i programes de finançament