Actualitat

Pressupost General 2017

Documents relacionats

  • Título

   Expedient del pressupost 2017

  • Nom. Archivo:

   expte_aprobacion_del_presupuesto_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   724282b

  Expedient del pressupost 2017
  • Título

   Informe d'Intervenció

  • Nom. Archivo:

   informe_de_intervencion_ppto_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   642700b

  Informe d'Intervenció
  • Título

   Informe econòmic financer

  • Nom. Archivo:

   Informe_economico-financiero_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   172766b

  Informe econòmic financer
  • Título

   Annex Convenis despesa social

  • Nom. Archivo:

   convenios_generalitata_gastos_social.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   1113714b

  Annex Convenis despesa social
  • Título

   Annex LOEPSF

  • Nom. Archivo:

   anexo_cumplimiento_loepsf_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   85069b

  Annex LOEPSF
  • Título

   Liquidació de 2015

  • Nom. Archivo:

   liquidacion_del_ppto_2015_firmado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   694387b

  Liquidació de 2015
  • Título

   Pressupost consolidat

  • Nom. Archivo:

   14.-anexo_estado_de_consolidacion.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   9129b

  Pressupost consolidat
  • Título

   Annex beneficis fiscals

  • Nom. Archivo:

   beneficios_fiscales_ppto_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   83013b

  Annex beneficis fiscals
  • Título

   Plans d'inversions i programes de finançament

  • Nom. Archivo:

   inversiones_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   31673b

  Plans d'inversions i programes de finançament
  • Título

   Estat de Previsió d'ingressos y despeses SAM

  • Nom. Archivo:

   estado_prevision_gastos_e_ingreso_s.a.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   2666743b

  Estat de Previsió d'ingressos y despeses SAM
  • Título

   Bases d'execució

  • Nom. Archivo:

   bases_de_ejecucion_firma_alc.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   765745b

  Bases d'execució
  • Título

   Memoria de Alcaldía 2017

  • Nom. Archivo:

   memoria_alcadia_firmada_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   153557b

  Memoria de Alcaldía 2017
  • Título

   Avanç de la liquidació de 2016

  • Nom. Archivo:

   liquidacion_presupuesto_2016_firmado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   781636b

  Avanç de la liquidació de 2016
  • Título

   Estats del pressupost de despeses

  • Nom. Archivo:

   estado_de_gastos_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   557376b

  Estats del pressupost de despeses
  • Título

   Resum per capítols

  • Nom. Archivo:

   resumen_por_capitulos_2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   6351b

  Resum per capítols
  • Título

   Estats del pressupost d'ingressos

  • Nom. Archivo:

   relacionconceptos_capitulo_articulo2017.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   79857b

  Estats del pressupost d'ingressos
  • Título

   Annex de Personal

  • Nom. Archivo:

   anexo_de_personal.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   80137b

  Annex de Personal
  • Título

   Annexos Societat Municipal:Programes anuals d'actuació, inversió i finançament

  • Nom. Archivo:

   13.-_anexo_programas_anuales_de_actuacion_inversion_y_financiacion_de_la_sam.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   825800b

  Annexos Societat Municipal:Programes anuals d'actuació, inversió i finançament
  • Título

   Annex d'inversions a realitzar en l'exercici

  • Nom. Archivo:

   15.-_anexo_de_inversiones.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   98078b

  Annex d'inversions a realitzar en l'exercici
  • Título

   Estat del deute

  • Nom. Archivo:

   9.- Anexo Estado de la deuda.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   241083b

  Estat del deute