Actualitat

Pressupost General 2021

  • Título

   Annex personal

  • Nom. Archivo:

   16.- ANEXO PERSONAL.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   364222b

  Annex personal
  • Título

   Annex inversions S.A.M.

  • Nom. Archivo:

   13.- ANEXO INVERSIONES S.A.M.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   53268b

  Annex inversions S.A.M.
  • Título

   Proposta a la CI

  • Nom. Archivo:

   21.- PROPUESTA A LA CI.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   189242b

  Proposta a la CI
  • Título

   Annex inversions 2021 subscrita alcaldesa

  • Nom. Archivo:

   15.- ANEXO INVERSIONES 2021 SUSCRITA ALCALDESA.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   141681b

  Annex inversions 2021 subscrita alcaldesa
  • Título

   Resum capítols S.A.M. 2021

  • Nom. Archivo:

   19.- RESUMEN CAPÍTULOS SAM 2021.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   38017b

  Resum capítols S.A.M. 2021
  • Título

   Partides personal

  • Nom. Archivo:

   16.- PARTIDAS PERSONAL.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   48408b

  Partides personal
  • Título

   Annex beneficis fiscals

  • Nom. Archivo:

   17.- ANEXO BENEFICIOS FISCALES.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   112775b

  Annex beneficis fiscals
  • Título

   Informe de l'artícle 172 del ROF

  • Nom. Archivo:

   20.- INFORME DEL ARTÍCULO 172 DEL ROF.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   237798b

  Informe de l'artícle 172 del ROF
  • Título

   Memòria d'alcaldia

  • Nom. Archivo:

   1.- MEMORIA DE LA ALCALDIA.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   156770b

  Memòria d'alcaldia
  • Título

   Avanç liquidació pressupost firmat

  • Nom. Archivo:

   11- Avance Liquidación presupuesto 2020_firmado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   501262b

  Avanç liquidació pressupost firmat
  • Título

   Informe econòmic finançer

  • Nom. Archivo:

   2.- INFORME ECONÓMICO FINACIERO.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   258553b

  Informe econòmic finançer
  • Título

   Estats de previsió de despeses i ingresos de la S.A.M.

  • Nom. Archivo:

   19.- ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA S.A.M.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   362770b

  Estats de previsió de despeses i ingresos de la S.A.M.
  • Título

   Annex compliment de la LOEPSF

  • Nom. Archivo:

   4.- ANEXO CUMPLIMIENTO DE LA LOEPSF.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   44552b

  Annex compliment de la LOEPSF
  • Título

   Annex pla d'inversions i programes de finançament

  • Nom. Archivo:

   10.- ANEXO PLAN DE INVERSIONES Y PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   87794b

  Annex pla d'inversions i programes de finançament
  • Título

   Classificació econòmica despeses

  • Nom. Archivo:

   7.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   85839b

  Classificació econòmica despeses
  • Título

   Classificació programes despeses

  • Nom. Archivo:

   7.- CLASIFICACIÓN PROGRAMAS GASTOS.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   109282b

  Classificació programes despeses
  • Título

   Resum general del pressupost

  • Nom. Archivo:

   6.- RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   28204b

  Resum general del pressupost
  • Título

   Classificació orgànica despeses

  • Nom. Archivo:

   7.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA GASTOS.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   91561b

  Classificació orgànica despeses
  • Título

   Quadre interessos

  • Nom. Archivo:

   9.- CUADRO INTERESES.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   143037b

  Quadre interessos
  • Título

   Annex pla d'inversions i programes de finançament

  • Nom. Archivo:

   10.- ANEXO PLAN INVERSIONES Y PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   73580b

  Annex pla d'inversions i programes de finançament
  • Título

   informe Intervenció

  • Nom. Archivo:

   3.- INFORME INTERVENCIÓN.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   225786b

  informe Intervenció
  • Título

   Estat liquidació del pressupost 2019

  • Nom. Archivo:

   12- Estado liquidación del Ppto 2019_firmado.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   527953b

  Estat liquidació del pressupost 2019
  • Título

   Bases d'execució

  • Nom. Archivo:

   5.- BASES DE EJECUCIÓN.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   372570b

  Bases d'execució
  • Título

   Classificació econòmica ingresos

  • Nom. Archivo:

   8.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INGRESOS 2021.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   31693b

  Classificació econòmica ingresos
  • Título

   Annex estat de consolidació

  • Nom. Archivo:

   14.- ANEXO ESTADO DE CONSOLIDACIÓN.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   10689b

  Annex estat de consolidació
  • Título

   Quade préstec

  • Nom. Archivo:

   9.- CUADRO PRESTAMO.pdf

  • Tipo:

   application/pdf

  • Tamaño:

   182561b

  Quade préstec
5