Actualitat

PRTR-Next Generation EU 2021-2026

Els fons Next Generation conformen la resposta de la Unió Europea enfront de la crisi del coronavirus a fi de reparar els danys econòmics i socials causats, a més d'aconseguir una Europa posterior al COVID-19 més ecològica, resilient i millor adaptada als reptes actuals i futurs.


L'element central de NextGenerationEU és el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), un instrument destinat a concedir subvencions i préstecs per a donar suport a reformes i inversions en els Estats membres de la UE. La resta dels fons de NextGenerationEU es desemborsen als Estats membres de la UE mitjançant diversos programes de la UE: l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE), Horitzó Europa, InvestEU, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural o el Fons de Transició Justa (FTJ).


A fi de rebre fons en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els Estats membres han d'elaborar plans de recuperació i resiliència, en els quals descriguen com invertiran els fons. Espanya va aprovar el seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) en 2021.


Els 4 eixos transversals a través dels quals es distribueixen a Espanya els fons europeus són:


1. La transició ecològica,

2. La transformació digital,

3. La cohesió social i

4. La igualtat de gènere.


L'Ajuntament d'Almassora, compromés amb el desenvolupament social i econòmic, treballa per a maximitzar el benefici d'aquestes ajudes, tractant de posicionar-se com un exemple de municipi que aposta per la innovació, capaç d'emprendre i aprofitar les oportunitats que li ofereixen els seus recursos, la seua història, les seues persones i el seu talent.

75