Actualitat

Ràtios i magnituds Llei de Transparència

*

En aquest apartat es recull una altra informació relativa a ràtios i indicadors de l'Ajuntament d'Almassora. S'analitza l'evolució temporal d'aquests paràmetres de l'Ajuntament i es realitza la comparativa amb altres ajuntaments, per permetre al ciutadà una millor comprensió de l'evolució i situació economicofinancera de l'administració municipal.