Actualitat

Sender de les Goles SL-CV 26

Es tracta d'un sender local, senyalitzat i homologat (SL-CV 26), que facilita el coneixement del paratge de les Goles. L'itinerari comença a l'extrem sud de la platja d'Almassora, al cantó de l'avinguda de la Mediterrània i el passeig de Vora Riu.

El sender és circular i presenta una variant curta que porta a la Gola Fonda i torna al començament de la platja. Si optem per fer tot el recorregut sencer, arribarem fins la Gola Sud, on desemboca el Millars i on es pot observar una major diversitat d'aus. Si el dia està ras, també es pot veure el cim del Penyagolosa.

L'itinerari està senyalitzat amb marques blanques i verdes (les pròpies dels senders locals) i equipat amb senyals verticals que ens indiquen la direcció que hem de seguir.

Al llarg del recorregut, trobem diferents tipus de paisatges:

Paisatge de zona humida, localitzat a les tres Goles, i en el que dominen dos elements: la superfície de l'aigua lliure i la coberta vegetal natural, de gran densitat i cobertura. Aquesta unitat paisatgística està fragmentada a les tres Goles, que apareixen separades pels alters, on domina el paisatge agrari.

Paisatge agrícola, resultant de la transformació del llit del riu en camps de cultiu. Són els alters, ocupacions que han modificat al llarg del temps el paisatge fluvial original, mitjançant soterraments que han elevat la cota natural del terreny i han format xicotetes parcel·les de conreu.

El paisatge litoral és molt peculiar: està format per un cordó de graves que presenta una cobertura vegetal escassa, de poca densitat i alçada. Són unes poques espècies que han sabut adaptar-se a la duresa de l'ambient marí: substrat pedregós i inestable, dèficit hídric i vent fort

Guia descriptiva del Sender de les Goles SL-CV 26