Actualitat

Serveis d'escola matinal i vespertina

Col·legis d'Educació Infantil i Primària de la localitat que ofereixen serveis d'escola matinal i vespertina:

 • CEIP Cardenal Cisneros
 • CEIP Ambaixador Beltrán
 • CEIP Errant Vilar
 • CEIP Germans Ochando
 • CEIP Regina Violant
 • CEIP Santa Quiteria

Aquests serveis es prestaran coincidint amb el calendari escolar de cada curs.

Escola matinal

L'horari i característiques seran el següent: de dilluns a divendres de 7.30 h a 9.00 h durant tot el calendari escolar.

S'estableix una pauta d'entrada cada quinze minuts; és a dir, 7.30 h, 7.45 h, 8.00 h, 8.15 h i 8.35 h.

Escola vespertina

L'horari depén de la jornada de cada centre; és a dir, si està establerta la jornada contínua o jornada partida. Per tant, els horaris i característiques per a aquest servei són:

 • Col·legi amb jornada contínua: De dilluns a divendres de 15.30 h a 17.00 h
 • Col·legi amb jornada partida: De dilluns a divendres de 16.30 h a 18.00 h

Les hores de recollida seran les següents:

 • Per als col·legis de jornada contínua a les 17.00 h
 • Per als col·legis de jornada partida seran a les 17.00 h, 17.30 h i 18.00 h.

El servei d'escola vespertina es prestarà també durant el calendari escolar excepte els mesos de setembre i juny.

Inscripció

La inscripció es pot tramitar tant electrònicament com presencialment en el SIAC de l'Ajuntament d'Almassora. Excepte en el cas dels bons, que només es tramitaran presencialment en el SIAC.

La inscripció i els bons estaran oberts tot el curs.

Documents necessaris:

 • Sol·licitud, SIP del menor
 • Justificant de pagament
 • Sol·licitud de domiciliació, acompanyada del certificat de titularitat del compte.
 • (En el cas de reducció de taxes caldrà aportar el certificat de família nombrosa, monoparental, d'acolliment o educadora)

Quant al pagament, el primer mes s'efectuarà mitjançant autoliquidació, i la resta mitjançant domiciliació bancària.

Consultar preus i més informació a l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis d'escola de matí, Nadal i Pasqua municipal.

Trámite matriculación Escola de Matí/Escola de Vesprada