Actualitat

Dimarts, 20 juliol 2021

Sis empreses opten a reformar el Casal Jove d’Almassora

L’edifici serà accessible després de la reforma de 200.000 euros de FEDER i l’Ajuntament

Sis empreses opten a les obres de rehabilitació del Casal Jove, l'antic Ateneu Jove, valorades en 200.000 euros. El concurs públic d'adjudicació ha tancat ja el termini per a avançar una reforma que compta amb el 50% de finançament a través dels fons FEDER de la Unió Europea i el consistori i que pretén dotar d'accessibilitat al bloc del carrer Sant Bàrbar, que manca d'ascensor i lavabos adaptats.

Segons la documentació aportada a la Plataforma de Contractació, el procés per a la presentació d'ofertes ha finalitzat després de 20 dies de termini amb sis signes candidates a executar una rehabilitació que també suposarà la incorporació d'una aula d'informàtica per a promoure la formació de la ciutadania en administració electrònica i l'accés a internet.

Després de la valoració de totes les ofertes per part de la mesa de contractació, l'empresa adjudicatària dels treballs tindrà un termini de tres mesos per a la finalització de les obres després de la signatura de l'acta de replanteig. Els treballs inclouen la demolició de la tabiqueria actual existent en la planta segona per a la creació d'una aula d'informàtica, la reforma de l'accés a la planta baixa mitjançant col·locació d'una rampa i ajust de nivells per a aconseguir l'accessibilitat desitjada i la instal·lació d'ascensor accessible per a comunicar tots els pisos.

A més, la nova distribució de lavabos en la segona planta, la creació d'un quart de neteja i l'adequació de totes les instal·lacions de l'edifici afectades per l'actuació (lampisteria, sanejament, electricitat, climatització, ventilació, veu i dades i equips contra incendis) posaran a punt un bloc que ha quedat desfasat per la seua antiguitat després de prestar servei a nombroses generacions de la localitat.

Conclosa la reforma, l'edifici passarà a denominar-se Casal Jove i es convertirà en la seu del Consell de la Joventut, de nova creació. El consistori vol fomentar així un espai que puguen utilitzar totes les associacions juvenils conjuntament per al debat d'idees o la proposta del calendari anual d'activitats.

Cal recordar que l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) d'Almassora situa aquesta reforma dins de la línia d'administració electrònica i ‘smart cities’ amb dos objectius relacionats: la millora i ampliació d'instal·lacions destinades a la formació de la població d'Almassora en administració electrònica i accés a internet i l'adequació i millora de l'accés a la cultura i a la informació a través de mitjans informàtics.

Per a la regidora de Joventut, María Luisa Renau, la presentació de diverses empreses al concurs d'adjudicació ofereix seguretat al procés i garanteix l'interés de la iniciativa privada per dur a terme una reforma integral que convertirà aquest espai antiquat en un recinte modern i adaptat a les noves necessitats.