Actualitat

Comunitat energètica local

* Una comunitat energètica és una nova manera de generar, usar i gestionar l'energia renovable a nivell local. És una entitat jurídica basada en la participació oberta i voluntària, tant de persones físiques com empreses o entitats locals, per a implicar la ciutadania en la creació d’un sistema energètic descentralitzat, eficient i comunitari. 
Al llarg de 2022, l’Ajuntament ha impulsat la constitució de la primera Comunitat energètica local (CEL) a Almassora. 
Ha promogut una instal·lació solar fotovoltaica en la coberta de l’edifici de l’Ajuntament d’Almassora, en la modalitat d'autoconsum col·lectiu amb excedents, acollida a compensació.
L’objectiu és facilitar la cooperació de l’administració local i la ciutadania per a generar energia solar, renovable i de km 0, i per a descarbonitzar part de l'energia elèctrica consumida.

Subvenció de l’IVACE mitjançant el Programa de Comunitats d’Energies Renovables de la Comunitat Valenciana de l’any 2022..
El projecte ha resultat subvencionat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), que ha concedit una ajuda de 28.398,92 € mitjançant la resolució de 28-7-2022. Convocatòria: Resolució de 14 de març de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2022.

La instal·lació.

 consisteix en un sistema de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum elèctric, compartit amb la comunitat energètica.
 • Tipus d’autoconsum: compartit, amb excedents acollits a compensació.
 • Plaques solars: 76 unitats.
 • Potència total instal·lada: 30.780 Wp
 • Energia produïda prevista: 42.616 kWh/any
 • Energia autoconsumida: 27.660,22 kWh/any
 • Inversió: 43.690,65 €. 
 
Passos donats per a constituir la Comunitat Energètica Local.
 1. Jornada de presentació pública al veïnat del poble (27-09-2022).
 2. Jornada de formació sobre les alternatives per a la constitució i les diferents formes de participació (13-10-2022).
 3. Fòrum ciutadà, per a plantejar les conclusions sobre la creació i disseny de la comunitat i per a presentar les candidatures per a l’òrgan de representació de la CEL (25-10-2022).
 4. Constitució de la CEL. Designació de càrrecs i assemblea constitutiva de l'entitat jurídica que representa la comunitat energètica.

Relación

  • Título

   Que es una CEL.pdf

  • Nom. Archivo:

   Que es una CEL.pdf

  • Tipo:

  • Tamaño:

   b

  Que es una CEL.pdf