Actualitat

Visista a l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) d'Almassora

Segons reglament de l'EDAR, els visitants han de ser majors de 12 anys

L'Estació Depuradora d'Aigües Residuals d'Almassora, està situada en el marge esquerre del riu Millars i el seu efluent és l’única aportació d'aigua dolça durant molts mesos a l'any, la qual cosa manté la supervivència de la seua desembocadura, les Goles. En la visita a les instal·lacions ens acompanyen els tècnics de la planta i en acabar, l'alumnat busca el punt de vessament al riu.