Actualitat

El medi litoral d'Almassora

*

El terme municipal d'Almassora està banyat pel mar Mediterrani, i poseeix un total de 4 quilòmetres de costa, dels quals quasi un quilòmetre forma part de la desembocadura del riu Millars. El fet que, al contrari que les seues poblacions veïnes, Almassora no tinga una forta tradició pesquera ni un enfoc cap al turisme massiu de platges propicia que la seua costa mantinga un cert grau de naturalitat, la qual cosa no significa que es mantinga al marge dels impactes costaners derivats de les activitats humanes.

Pràcticament la totalitat de la morfologia litoral del municipi correspon a platges de sorra i còdols, estant la major part d'elles habilitades per al bany. Oficialment, Almassora compta amb dues platges: la de Benafelí i la de Pla de la Torre, que han estat habilitades per al bany i compten amb tot l'equipament necessari. En aquestes platges podem trobar vegetació i morfologies típiques dels ecosistemes costaners, amb algunes dunes i vegetació adaptada a les condicions salobres i als sòls arenosos poc fèrtils. També podem trobar vegetació al·lòctona, com les palmeres, la finalitat de les quals és proporcionar ombra.

Pel que fa a la zona corresponent a la desembocadura del riu Millars, podem trobar una morfologia típica de delta fluvial, tot i que la canalització del riu cap a la Gola Sud i la presència de preses i pantans aigües amunt ha propiciat que la Gola Nord i la Gola Fonda s'hagen tancat a la mar, formant-se un cordó litoral de sorra i còdols. A les zones més baixes del delta podem trobar vegetació típica d'ecosistemes humits costaners, així com algunes mallades que s'inunden estacionalment. La Gola Sud, per contra, encara manté influències d'un ecosistema fluvial actiu, que en aquest cas propicia l'entrada d'aigua de mar cap a l'interior.