Actualitat

Gestió dels residus domèstics a Almassora

*

Al municipi d’Almassora tenim implementada la recollida selectiva de residus, d’acord amb la Directiva 2008/98/CE i la seua transposició a Espanya a través de la Llei 22/2011.

Aquesta recollida selectiva implica que el ciutadà ha de separar els residus a casa per posteriorment poder dipositar-los al seu contenidor corresponent. D’aquesta manera aconseguim que el sistema siga més eficient i suposi un cost menor que si l’empresa gestora hagués de separar els residus en planta (amb el subsegüent cost energètic i de maquinària que això suposaria, i que es repercutiria en el ciutadà).

A Almassora la recollida selectiva es fa mitjançant dos sistemes diferents: la recollida al carrer (per a les fraccions d’envasos lleugers, paper i cartró, vidre, orgánica, oli usat, textil i piles), i el dipòsit en l’Ecoparc municipal.

El reciclatge de residus permet reduir la necessitat d'extraure matèries primeres del medi ambient, evitant així l'impacte ambiental d'aquestes activitats. Així mateix, ens permet tancar el cicle dels productes i obrir el camí cap a l'economia circular. Degut a que el reciclatge ens beneficia a tots, des de l'Ajuntament d'Almassora volem impulsar la seua pràctica, i per aconseguir-ho posem a la vostra disposició la informació i el suport que necessiteu.

Algunes dades al voltant dels beneficis del reciclatge:

- Amb 6 ampolles de plàstic s’elabora una bossa de tèxtil sintètic reutilitzable.

- Amb 22 ampolles de plàstic es pot elaborar una samarreta de fibres sintètiques.

- Amb 40 ampolles de plàstic es fabrica un folre polar.

- Amb 80 llaunes de beguda s’elabora una llanda de roda de bicicleta.

- Amb 6 bricks de llet es fabrica una capsa de sabates.

- Amb 4 fulls de periòdic s’elabora un full DIN-A4 de paper reciclat. Això vol dir que per cada 50 quilograms de paper que es reciclen s’evita la tala d’un arbre, que proporciona a diari l’oxigen suficient per a tres persones.

- Per cada 1,5 litres d’oli que reciclem evitem la contaminació de tota l’aigua que usarem durant un any (uns 60.000 litres).

Malgrat que el reciclatge és un primer pas cap a la correcta gestió dels residus, no hem d'oblidar que el millor residu és aquell que no es genera, de manera que sempre que puguem hem de tractar de generar la menor quantitat de residus possible.