Actualitat

Informació comptable

*

Es recull la informació relativa a la gestió del pressupost, la seva aprovació, execució trimestral i la liquidació. A més es pot accedir a la informació pressupostària i comptable tant de l'exercici actual com dels anteriors. En aquest apartat també es recull un altre tipus d'informació comptable d'interès com el compte general de l'Ajuntament d'Almassora així com una altra més específica.

220