Actualitat

Subvencions i ajudes públiques

Les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.

39