Actualitat

Dijous, 1 agost 2019

PSOE i Ciudadanos signen un acord de govern amb més de 40 projectes per a Almassora

El centre de majors després de l’enderrocament del Grup B o el servei d’acompanyament a víctimes de violència masclista, entre els objectius

La gestió dels fons Feder de la Unió Europea, el pla Edificant, el Pla d'Esports, la millora dels polígons industrials, la rehabilitació d'habitatges per a recuperar barris, l'obertura de l'avinguda Mediterrània i l'exigència a la Diputació per a millorar la seguretat de la Mitgera, l'obertura de noves zones d'aparcament en solars de la platja o la construcció d'un Centre Especialitzat d'Atenció de Majors en l'espai que ocupe el Grup B després del seu enderrocament. Són algunes de les 40 actuacions incloses en l'acord de govern d'Almassora signat aquest matí entre PSOE i Ciudadanos.

El secretari general del PSOE a Almassora, Santiago Agustí, i el coordinador de Ciudadanos, Javier Mollá, han subscrit les línies d'un projecte de govern en comú en l'edifici de Ca la Vila davant l'alcaldessa, Merche Galí, i la resta dels regidors de l'equip de govern. Els assistents s'han compromés a treballar de forma “honesta i lleial” pel futur de la localitat en un acord que es materialitzarà demà en el ple ordinari amb l'entrada de Mollá i María Luisa Renau en l'executiu local.

Tal com han indicat durant la intervenció pública prèvia a la signatura de l'acord, l'escenari triat està estretament vinculat al Pla Especial de la Vila, una de les primeres actuacions que impulsarà el nou equip de govern en aquesta legislatura. La conversió en zona de vianants del carrer Sant Joaquim i la plaça de l'Església suposarà l'inici de la rehabilitació de la Vila “i la posada en valor del nostre patrimoni, actuacions que executarem en aquesta legislatura”, en paraules de l'alcaldessa.

L'acord programàtic inclou també mesurades com activar un servei d'acompanyament a dones víctimes de violència masclista, incrementar el nombre de parades del Bus de la Marxa perquè les dones tornen a casa de forma segura, elaborar un Pla d'Accessibilitat Universal per a eliminar barreres arquitectòniques, potenciar el comerç local mitjançant campanyes de promoció, estudiar l'ampliació del Mercat de la Taronja o exigir un tracte just als citricultors de la localitat.

L'acord entre totes dues formacions inclou mesures distribuïdes per àrees: gestió, transparència, participació i modernització; empresa, comerç, agricultura i ocupació; urbanisme, infraestructures i medi ambient; cultura, educació i esports; i polítiques socials i igualtat. Al full de ruta s'incorporaran altres mesures a mesura que avance la legislatura.

A partir de demà, Javier Mollá ocuparà les delegacions de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana, Transparència i Proximitat i serà cinqué tinent d'alcalde. Per part seua, Renau serà regidora de Participació Ciutadana, Joventut i Innovació i Noves Tecnologies.

ACORD PROGRAMÀTIC:

Ambdues formacions polítiques han acordat que el següent acord programàtic, fixant com a prioritàries totes aquelles actuacions derivades dels Fons Feder, atès que han d'estar concloses el 31/12/2023. Per tant, tots dos estan d'acord a realitzar els ajustos pressupostaris necessaris per a fer possible l'execució dels projectes inclosos dins de l'estratègia EDUSI i utilitzar el personal tècnic municipal de forma preferent per a l'execució dels mateixos.

Igualment, acorden la necessitat de prioritzar l'execució del Pla Edificant, en considerar una urgent necessitat l'actuació en les infraestructures educatives de la població.

D'altra banda, serà també prioritària l'execució gradual del Pla d'Esports i especialment, l'execució del poliesportiu contemplat en el Pla, en el qual també es contempla la seua possible utilització esporàdica per a finalitats d'utilitat pública d'índole cultural, festiva, solidària i qualssevol altres usos que aquesta infraestructura permeta. Així mateix, del referit pla es considera prioritària la terminació de les actuacions en el Centre de la Raqueta, les actuacions a l'entorn de la nova ubicació del col·legi Santa Quitèria i el Centre de la Mar.

Així mateix, es comprometen i obliguen, dins de les possibilitats legals, pressupostàries i tècniques de l'Ajuntament d'Almassora, a executar les següents línies programàtiques:

GESTIÓ, TRANSPARÈNCIA, PARTICIPACIÓ I MODERNITZACIÓ:

Ens comprometem a millorar la neteja dels nostres carrers ampliant els mitjans, dins de les possibilitats de l'actual contracte, i conscienciant a la població de la necessitat de mantenir neta nostra ciutat.

Sol·licitar la inclusió en el projecte europeu WIFI4EU per a millorar la instal·lació de WIFI en els edificis i places públiques que encara no disposen del mateix i ens comprometem a seguir col·laborant amb les entitats que corresponga per a la instal·lació de fibra en la platja.

S'estudiaran les accions a prendre per a millorar la recaptació d'impostos.

Se seguirà fomentant la participació ciutadana en la vida política del municipi, creant-se els Consells Sectorials prevists en l'Ordenança de transparència, accés a la informació, reutilització i participació ciutadana, fomentat el creixement i participació en els ja creats (Consell d'Associacions de Veïns, d'Esports, Agrari, Escolar i Plataforma d'ONG).

Igualment, s'impulsaran reunions periòdiques amb els diferents amb les associacions de veïns, culturals i de clubs.

Continuarem amb les accions de proximitat i participació com el Dia del Veí i el Veí al Barri, per a conèixer de primera mà les necessitats i inquietuds de la població.

EMPRESA, COMERÇ, AGRICULTURA I OCUPACIÓ:

Volem facilitar la contractació d'empreses locals per a la realització d'obres i gestió de serveis públics i ens comprometem a millorar els polígons industrials (infraestructures, manteniment, senyalització...) com a base per a la creació d'ocupació.

Les atencions protocol·làries efectuades per l'Ajuntament inclouran productes locals i provinents de les empreses del municipi, com a mesura ejemplarizant d'un consum responsable i per a donar a conèixer els productes d'Almassora.

Reestructurarem l'administració amb l'objectiu de facilitar els tràmits per a l'establiment de noves empreses, agilitant els tràmits burocràtics per a l'obtenció de les llicències i autoritzacions prèvies.

També potenciarem el comerç local mitjançant campanyes de promoció, fires repartides per la població i incentivar la compra local mitjançant la fidelització.
Seguirem treballant per a revitalitzar el comerç a peu de carrer, apostant per la seua modernització i professionalització.

S'estudiara l'ampliació de Mercat de la Taronja a les diferents places del municipi.

Exigirem el tracte just als citricultores de la localitat, sumant-nos a les iniciatives que tinguen per objectiu millorar el sector citrícola.

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT:

Totes les actuacions que es realitzen en carrers i parcs tindran com a prioritat la mobilitat en mitjans de transport sostenible (bus, bicicleta) i per als vianants, creant espais amables amb les persones majors i accessibles, eliminant barreres per a les persones amb diversitat funcional. Elaborarem a aquest efecte un Pla d'Accessibilitat Universal.

Impulsarem la rehabilitació dels habitatges com a prioritat, treballant per a la recuperació integral dels barris (prioritzant els definits en l'estratègia EDUSI com a barris desfavorits: La Vila, Corell, Fátima, Pius XII i platja). Sol·licitarem les ajudes ARRUR per a la consecució d'aquest fi.

S'estudiara la seguretat vial del camí Benafeli, eliminant diverses corbes perilloses.
Exigirem que la Diputació Provincial de Castelló adeqüe i millore la seguretat del camí La Mitgera/Camí Fadrell que divideix els termes municipals d'Almassora i Castelló.

Impulsarem l'estudi per a l'obertura dels trams pendents de l'avinguda Mediterrània, comprometent-nos a realitzar una reunió amb els afectats els tres primers mesos de 2020.

Seguirem treballant a habilitar més zones d'aparcament en solars abandonats en la zona de la platja i també en el nucli de la població, amb l'objecte de facilitar l'aparcament de vehicles en els llocs en què existisca una major necessitat.

Estudiarem la redacció d'una Ordenança de Neteja de Solars, perquè tots els solars complisquen amb unes mínimes condicions de salubritat i neteja.

Es negociarà amb la Conselleria el trasllat de la Prefectura de la Policia Local a l'edifici abandonat junt la rotonda del monòlit dels Herois del 3 de març.

Fomentarem l'ús de l'ecoparc, informant, conscienciant i incentivant el seu ús.

Amb els fons europeus i en col·laboració amb la Conselleria, adquirirem sistemes de mesurament i de diagnòstic de control de l'aire, divulgant les dades entre la ciutadania, que s'instal·laran en els punts més crítics de la ciutat, especialment les zones properes als polígons industrials.

Mitjançant equipament Smart City controlarem els sorolls que es produeixen en la ciutat i adoptarem mesures per a minimitzar la contaminació acústica.

CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS:

Ens comprometem a seguir dissenyant una programació cultural anual variada per a totes les edats i repartir les activitats per tots els barris, promocionant a tots els artistes locals mitjançant exposicions, conferències, xarrades, concerts o altres actes promocionals.

Continuarem amb "les escoletes" en els períodes no lectius dels xiquets, incloent les setmanes de juny i setembre i els mesos de juliol i agost, fomentant d'aquesta manera l'oci actiu i l'aprenentatge dels menors, facilitant al mateix temps la conciliació laboral i familiar.
Vetlarem pel compliment dels terminis en l'execució del Regina Violant per a ser ocupat el curs 2020-2021.

Prioritzarem els projectes EDIFICANT per a la construcció dels col·legis Santa Quiteria, Ambaixador Beltrán i l'institut Álvaro Falomir.

Exigirem a la Conselleria d'Educació, juntament amb la direcció i les Ampa dels col·legis, que els centres educatius disposen de zones coeducatives, dotades d'elements naturals.

Promoure la construcció un nou pavelló poliesportiu, iniciant la redacció de projecte durant l'any 2020, perquè es puga licitar en finalitzar les obres del Regina.

Es crearan bases transparents per a la concessió de subvencions a totes les entitats esportives, tendint al sistema de concurrència competitiva.

Així mateix, estudiarem la implantació d'incentius per a incrementar l'ús de les instal·lacions, esportives, especialment, del Centre de la Raqueta.

Promocionarem els esports nàutics, aprofitant les condicions de la nostra zona marítima.

POLÍTIQUES SOCIALS I IGUALTAT:

Dotarem als Serveis Socials locals, dins de la legalitat, dels mitjans personals i materials per a donar un millor servei als usuaris.

Seguirem col·laborant amb la Generalitat en la gestió de les ajudes a les persones que les necessiten.

Continuarem lluitant contra la pobresa energètica de la mà de les empreses subministradores.

Impulsarem la construcció d'un Centre Especialitzat d'Atenció de Majors en el grup B.

Seguirem organitzarem tallers i cursos per a assegurar a la població un envelliment actiu, igualment s'impulsaran les accions que afavorisquen l'accés a l'esport i així com l'adequació de les infraestructures públiques.

Establirem un servei d'acompanyament i assessorament de dones en situació de violència de gènere i els seus fills i filles.

Fixarem parades del Bus de la Marxa en diversos punts de la ciutat perquè les dones tornen a casa de forma segura.

En les contractacions públiques prioritzarem a les empreses que compten amb plans d'igualtat i amb una política de conciliació real.

Procurarem l'ús del llenguatge inclusiu en l'Ajuntament, formant adequadament als funcionaris públics per al seu ús, tant en l'atenció a la ciutadania com en els escrits, ordenances, edictes, bàndols i qualsevol document que emane de la institució pública.