Actualitat

Sostenibilitat i Medi Ambient

Medi ambient

En línies generals, aquesta àrea s'encarrega de vigilar els factors ambientals relacionats amb la indústria i les activitats econòmiques (control d'abocaments al clavegueram municipal, arreplegada de paper-cartó porta a porta per als comerços, emissions atmosfèriques, etc.) i de gestionar altres serveis generals per al ciutadà com el subministrament d'aigua potable, la recollida de residus urbans (R.S.O., recollida selectiva d'envasos, vidre i paper-cartó, voluminosos, roba usada, piles, Ecoparc d'Almassora) la depuració d'aigües residuals i la vigilància de la qualitat de l'aire.


Sostenibilitat

Des d'aquesta àrea se realitzen una sèrie de tasques i funcions dirigides a promoure la sostenibilitat socioambiental en l'àmbit local.


El nostres programes són els següents:


  • Programa d'espais naturals i biodiversitat, amb especial atenció a la gestió del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, mitjançant la participació en el Consorci gestor.
  • Programa d'educació ambiental, mitjançant l'Aula de Natura municipal.
  • Programa de promoció de l'agricultura ecològica, mitjançant l'oferta de cursos formatius i el recolzament a iniciatives socials.
  • Programa de mobilitat sostenible, dirigit a la moderació del trànsit i a la promoció dels mitjans de transport no contaminants, en especial la bicicleta.
  • Programa d'informació i conscienciació sobre temes ambientals.

Serveis | Sostenibilitat i Medi Ambient

Ecoparc

  • Polígon Ind. Pinar de Llàtzer Almassora Castellón 12550

Horari: de dilluns a dissabte de 9.30 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00. Diumenges, de 9 a 14.00 h.

Recollida de voluminosos

La recollida de residus voluminosos es realitza els dilluns