Seu Electrònica

Organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa

Portal de transparència
Organigrama descriptiu de l'estructura organitzativa: identificació dels diferents òrgans decisoris, consultius o de participació, especificant la seua seu, composició, competències i mitjans de contacte.

Alcaldía

Mercedes Galí Alfonso

Alcaldessa

Articles relacionats

Documents relacionats

Junta de Portaveus

Junta de Portaveus

President

Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa

Portaveus

Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Diana Belliure García
María Tormo Casañ
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.

Competències

El Ple

Partit Socialista del País Valencià-PSOE

  • Calle Sant Felip, 15 Almassora Castellón 12118

Regidors

Mercedes Galí Alfonso
Alcaldessa
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut

Partido Popular

  • Calle las almas, 47 Almassora Castellón 12550

Regidors

María Tormo Casañ
José Manuel Claramonte Castillo
Ana María Archilés Valls
Vicente Blay Casino Serra
Silvana Rovira Bodi
Arturo Soler Domínguez
José Francisco Soriano Clausell

Compromís

Regidors

Susanna Nicolau Hidalgo
Roger Beltrán Mollá
Diana Belliure García

no adscrits

Regidors

Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.
María Luisa Renau Renau
Regidoria de Participació Ciutadana, Joventut i Innovació i Noves Tecnologies..

Comissions Informatives

Membres Comissió Informativa de Serveis Públics

President

Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.

Vocals

Diana Belliure García
Susanna Nicolau Hidalgo
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Arturo Soler Domínguez
Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.
Vicente Blay Casino Serra
José Francisco Soriano Clausell

Suplents

Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
María Tormo Casañ
Silvana Rovira Bodi
Ana María Archilés Valls
José Manuel Claramonte Castillo
Roger Beltrán Mollá
María Luisa Renau Renau
Regidoria de Participació Ciutadana, Joventut i Innovació i Noves Tecnologies..

Membres Comissió Informativa de Serveis a les Persones

President

Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística

Vocals

Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.
María Tormo Casañ
Silvana Rovira Bodi
Ana María Archilés Valls
Susanna Nicolau Hidalgo
Diana Belliure García
María Luisa Renau Renau
Regidoria de Participació Ciutadana, Joventut i Innovació i Noves Tecnologies..

Suplents

Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
Arturo Soler Domínguez
José Francisco Soriano Clausell
Vicente Blay Casino Serra
José Manuel Claramonte Castillo
Roger Beltrán Mollá
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.

Membres Comissió Informativa de Hisenda, Personal, Transparència, Participació i Especial de Comptes

President

Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.

Vocals

Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.
Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Silvana Rovira Bodi
Vicente Blay Casino Serra
José Manuel Claramonte Castillo
Susanna Nicolau Hidalgo
Roger Beltrán Mollá
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.

Suplents

Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
María Tormo Casañ
Arturo Soler Domínguez
Ana María Archilés Valls
José Francisco Soriano Clausell
Diana Belliure García
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.

Membres Comissió Informativa de Territori, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat

Presidenta

Carmina Martinavarro Mollà
Segona Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Territori, Mobilitat Urbana, Patrimoni i Vivenda.

Vocals

José Francisco Soriano Clausell
María Luisa Renau Renau
Regidoria de Participació Ciutadana, Joventut i Innovació i Noves Tecnologies..
Raquel Barberá Agost
Regidoria d'Educació, Tradicions, Normalització Lingüística
Arturo Soler Domínguez
José Manuel Claramonte Castillo
Joan Antoni Trenco Bovea
Tercera Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Serveis Públics, Platges i Turisme.
María José Tormo Ruiz
Setena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat, Canvi Climàtic, Salubritat i Medi Rural, Paratges Naturals, Igualtat i Inclusió i Benestar Social.
Roger Beltrán Mollá
Santiago Agustí Calpe
Primera Tinença d'Alcaldia. Regidoria d'Hisenda, Promoció Econòmica i EDUSI.
Susanna Nicolau Hidalgo

Suplents

Francisco Javier Martí Andreu
Sisena Tinença d'Alcaldia. Regidoria de Seguretat Ciutadana, Gestió Residus, Promoció Ocupacional i Comerç, Mercat i Consum.
Maria Isladis Falcó Sivera
Quarta Tinença d’Alcaldia. Regidoria de Festes i Museus.
Sergio Gómez Amate
Regidoria d'Esport i Salut
María Tormo Casañ
Silvana Rovira Bodi
Ana María Archilés Valls
Vicente Blay Casino Serra
Vicente Javier Mollá Redondo
Cinquena Tinença d'Alcaldía. Regidoria de Cultura, Personal, Administració General, Atenció i Informació Ciutadana i Transparència.
Diana Belliure García